top of page

Avtalevilkår.

I. INNLEDNING

 

Meglerverden skal levere relevante eiendomsmeglerleads gjennom nettsiden meglerverden.no

Tjenesten leveres av Kanosa AS, med organisasjonsnummer 893 385 622, heretter «oss, vi eller våre». Eiendomsmegler som har inngått avtale om bruk av tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Abonnent».

Relevante leads defineres som personer som ønsker tilbud på salg av privat eiendom.

Det er kun personer som kan tittellere seg som eiendomsmegler gjennom MNEF, personer gjennom overgangsvindu eller jurister med relevant mulighet som kan abonnere.

Kanosa står fritt til å etterprøve kvalifikasjoner rundt abonnenten til enhver tid og kan annullere abonnement med umiddelbar effekt om relevant bakgrunn ikke er tilfelle.

Vi står fritt til å avslå abonnentens forespørsel om å inngå avtale om bruk av tjenesten, blant annet basert på tidligere negativ historikk eller erfaringer med abonnenten eller dens representanter/ansatte (herunder slik opptreden som nevnt i punkt 7.2 nedenfor), abonnentens renommé som en seriøs aktør osv.

 

II. VEDERLAG

Løpende månedsabonnement er kr 500,- inkl. mva.

Hver befaring abonnenten vinner gjennom tjenesten koster kr 500,- inkl. mva.

Abonnenten eller kunde melder selv fra.

Kanosa AS har full rett til å følge opp enhver leads som har kommet gjennom tjenesten.

III. AVTALEPERIODE

 

Avtalen løper fra megler registrerer seg som abonnent inntil annet blir avtalt mellom partene. 

 

Avtalen kan av begge parter individuelt sies opp med umiddelbar virkning under de to første månedene i avtaleperioden. Deretter med en måneds varsel uten nærmere begrunnelse.

Vi kan beslutte å avvikle Tjenesten. Abonnenten vil da miste sin tilgang til å motta leads. Slik avvikling vil bli varslet med minst 1 (én) måneds skriftlig varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen.

 

IV. KREDITERING

 

Alle ufullstendige leads (manglende telefonnummer, “Donald Duck” etc.), som ikke stoppes i spamfilteret, krediteres og regnes ikke med i algoritmen for selektering av megler.

 

V. FAKTURERING/BETALING

 

Abonnementet belastes forskuddsvis én gang per måned.

 

VI. FORMIDLING

 

Kanosa AS skal rette seg etter abonnenten sine ønsker om hvilke form, kanal og tidspunkt leadsene skal formidles, for eksempel per e-post, eller gjennom CRM.

 

VII. EKSKLUSIVITET

 

Leads deles med maksimalt fire andre aktører.

Vi eier alle rettigheter til tjenesten, og alt innhold som skapes i forbindelse med abonnentens bruk av tjenesten, herunder innholdet på abonnentens profilside, vurderinger osv. (som vil komme om abonnentene ønsker det). Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom bruk av tjenesten, for eksempel til markedsføring av abonnenten, må forhåndsklareres med oss.

 

VIII. PERSONVERN

 

Begge parter prosesserer persondata for sine egne formål, og er derfor å anse som selvstendig behandlingsansvarlige (ikke “joint controllers”). Begge parter har imidlertid et felles ansvar for å sikre at data blir behandlet i henhold til alle relevante lover og regler, herunder GDPR.

 

Abonnent skal kun behandle leads innenfor de rammene brukeren har gitt samtykke til: Å gi relevante tilbud på eiendomsmegling i en fornuftig tidsavgrenset periode (maksimalt 30 dager etter mottatt lead), i henhold til bransjenorm, og det nødvendige administrative og analytiske arbeidet som er knyttet til dette.

 

Abonnent skal aldri utgi seg for å representere meglerverden.no eller en annen uavhengig part.

 

Abonnent skal oppgi en e-post hvor Kanosa AS kan sende meldinger om sletting og tilbaketrekking av samtykke. Dette kan være samme e-post som mottar leads.

 

Abonnent forplikter seg til å sende skriftlige tilbud til kunder som ber om dette underveis i samtalen, eller ber om skriftlige tilbud på annet vis (f.eks. via kundeservice).

VIIII. REKLAMASJON

Ved abonnering blir det åpnet en kommunikasjonskanal og evt. reklamering på leveranser rettes der og vil håndteres fortløpende.

 

X. AVTALEENDRINGER
 

2.1 Endringer i avtalen kan gjøres med èn måneds varsel.


2.2 De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelig for abonnenten på meglersiden.no

2.3 Vi har rett til å endre på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på tjenesten uten forutgående varsel.

VIPPSNR.:

#771906

Kanosa AS - løpende abonnement kommer via vipps

bottom of page